Ciljevi udruženja

Zaštita prirodnih dobara

Očuvanje ekosistema u zaštićenim prirodnim dobrima.

Energetska efikasnosti

Sprovođenje principa energetske efikasnosti i intenziviranje upotrebe održivoh izvora energije (vetar, sunce, geotermalna energija, biogas…).

Upravljanje odpadom

Podizanje svesti o važnosti upravljanja odpadom uključujući reciklažu sekundarnih sirovina.

Podizanje ekološke svesti

Razvoj društva na socijalnim principima koji podrazumevaju uspostavljanje solidarnih odnosa prema prirodi.

Zaštita ljudskih prava

Izgradnja harmoničnog društva u kojem vlada ravnopravnost izmedju pripadnika različitih slojeva društva.

Zaštita vode, vazduha i zemljišta

koji predstavljaju osnovne elemente životne sredine, a samim tim i glavne resurse očuvanja prirode.

Projekti

Projekti

Ovde možete pogledati neke od porojekata koje je smo uspešno realizovali.
Aktivnosti

Aktivnosti

Na ovoj stranici možete videti neke od aktivnosti Ekološkog koje je udruženja Avalon spreovelo
Eko-kampovi

Eko-kampovi

Ovde možete pogledati neke od eko kampova u organizaciji EU Avalon
EKO PATROLA

EKO PATROLA

Na ovoj stranici možete prijaviti narušavanje životne sredine