Izaberite stranicu

Dobre prakse prekograničnog održivog razvoja

Ovo je projekat realizovan kroz partnerstvo sa rumunskom organizacijom “Activity” iz Rešice. Program Evropske Unije – prekogranična saradnje Rumunija – Srbija ga je podržao, a njegove osnovne aktivnosti su se zasnivale na uspostavljanju saradnje između ekoloških organizacija Banata sa obe strane granice, nebi li njihov doprinos održivom razvoju regiona Karaš Severin i Vojvodina bio što veći. Realizovan je u period: 01. jul 2007. – 30. Jun 2008.