Organizovanje predavanja na temu „Suptilni svetovi oko nas“

13. jula je u Tački susretanja održano predavanje pod nazivom „Suptilni svetovi oko nas“. Ovo predavanje je održao radiestezist Zoran Milenković (naš sugrađanin koji godinama živi u Švajcarskoj) iza čijeg znanja stoji diploma fakulteta za alternativnu medicinu (odsek radijestezija).

Pored Tačke susretanja u organizaciji ovog događaja učestvovalo je i ekološko udruženje Avalon. Nizom zanimljivih primera iz svoje radijestezijske prakse predavač je publiku uveo u svet energetskih tokova čija struktura predstavlja značajan element prostora kako na makro, tako i na mikro planu.

Vladajuće materijalističko poimanje sveta još uvek smešta radijesteziju u granične oblasti nauke, ali ona svojom preciznošću i egzaktnošću merenja energetskih strujanja zaslužuje daleko viši naučni status.

Predavanja Zorana Milenkovića, kojih je bilo i tokom proteklih godina, doprinose usmerenju ka suptilnijim nivoima naše egzistencije, što je potrebno, čini se , čitavoj civilizaciji zaglibljenoj u površnost i materijalističku skučenost, pa i našoj lokalnoj zajednici koja deli sudbinu sveta.