Izaberite stranicu

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – za uslugu reklamiranja na društvenim mrežama facebook i Instagram

 

EКOLOŠКO UDRUŽENJE AVALON OBJAVLJUJE POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA

za uslugu reklamiranja na društvenim mrežama facebook i instagram

 

Nabavka broj 2/2021

 

U periodu od 21.08.2021. do 31.08.2021. godine Ekološko udruženje Avalon će prikupljati ponude za usluge promocije sadržaja za objave na društvenim mrežama u okviru projekta: „Idejno utemeljenje ekološki svesnog delovanja“ koji ispred mreže organizacija Banatska platforma sprovodi Ekološko udruženje Avalon u okviru EKO-SISTEM programa osnaživanja mreža, koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

 

 

Detalji poziva za dostavljanje ponude su u nastavku:

 

Rok za dostavljanje ponuda je 31.08.2021. godine do 12.00h putem mejla: euavalon@gmail.com;

 

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena

 

 

U sklopu projekta „Idejno utemeljenje ekološki svesnog delovanja“, potrebno je postavljanje reklama na društvenim mrežama facebook i instagram.

 

Usluga oglašavanja na ovim društvenim mrežama potrebna nam je u periodu Septembra do kraja 2021. godine. Prema planu sadržaja na društvenim mrežama svaki mesec je potrebno postaviti 3-5 kampanja sa različitim ciljevima i 3-5 različitih ad-setova sa različitim ciljnim grupama radi testiranja i optimizacije ka što boljim rezultatima. 

 

Ponuda treba da sadrži sledeće:

Ukupnu cenu sa PDV-om za traženu uslugu.

 

Napomena: sa odabranim ponuđačem će se dogovoriti način plaćanja. Odabrani ponuđač je dužan da uz dostavljenu fakturu dostavlja i detaljnu specifikaciju.

 

 

MODEL UGOVORA – Predlog modela ugovora

lon