Izaberite stranicu

EKOLOŠKO UDRUŽENJE „AVALON“ UPUĆUJE POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

za pružanje usluge izrade projektnog filma

 

U periodu od 11.12.2021. do 20.12.2021. Ekološko udruženje „Avalon“ će prikupljati ponude za pružanje usluge izrade projektnog filma u okviru projekta „Idejna utemeljenost ekološki svesnog delovanja“

koji se realizuje u okviru EKO-SISTEM programa podrške koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržan je od strane Švedske.

Nakon prikupljanja svih pristiglih ponuda, biće izabran najpovoljniji pružalac usluge primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“.

 

U skladu sa potrebama projekta potrebno je uraditi montažu/postprodukciju materijala snimljenog u toku realizacije projekta, te ga uobličiti u celinu u trajanju do 30 minuta.

Izabrani ponuđač je dužan da uslugu izvrši u roku od 5 dana od donošenja Odluke o njegovom izboru.

UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

  • Ponuđač je dužan da dostavi ponudu koja je popunjena u skladu sa zahtevima navedenim u ovom pozivu;
  • Ponuda i prateća dokumentacija dostavljaju se u pisanom obliku, elektronskom poštom, na adresu euavalon@gmail.com
  • Osoba za kontakt u vezi sa ovom nabavkom je koordinatorka projekta Danijela Stojanov, a pitanja u vezi nabavke mogu se postaviti pisanim putem na već pomenutu adresu elektronske pošte: euavalon@gmail.com.

 

*Napomena Molimo Vas za odgovor i u slučaju da niste u mogućnosti da ispunite potrebne uslove.

 

Rok za prijem konkursne dokumentacije je 20.12.2021. do 18:00 časova.

 

Ponuda davaoca usluge treba da sadrži:

Ukupnu cenu sa PDV-omu dinarima za celokupnu uslugu;

 

Važenje ponude je 7 dana od dana dostavljanja ponude.

 

NAČIN PLAĆANJA

Ukupan iznos biće isplaćen nakon isporučivanja gotovog filma i u skladu sa dogovorom sa odabranim ponuđačem.

 

U Vršcu, 11.11.2021.

 

Koordinatorka projekta

Danijela Stojanov