Izaberite stranicu

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – usluga kreiranja vizuelnih sadržaja za objave na društvenim mrežama

EКOLOŠКO UDRUŽENJE AVALON OBJAVLJUJE POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA

za uslugu kreiranja vizuelnih sadržaja za objave na društvenim mrežama

 

Nabavka broj 1/2021

 

U periodu od 17.08.2021. do 27.08.2021. godine Ekološko udruženje Avalon će prikupljati ponude za usluge kreiranja vizuelnih sadržaja za objave na društvenim mrežama u okviru projekta: „Idejno utemeljenje ekološki svesnog delovanja“ koji ispred mreže organizacija Banatska platforma sprovodi Ekološko udruženje Avalon uz finansijsku podršku EКO-SISTEM programa osnaživanja mreža Mladih istraživača Srbije podržanim od strane Švedske.

 

Detalji poziva za dostavljanje ponude su u nastavku:

 

Rok za dostavljanje ponuda je 27.08.2021. godine do 12.00h putem mejla: euavalon@gmail.com;

 

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena

 

Period angažovanja: septembar – decembar 2021

 

U skladu sa potrebama projekta “Idejno utemeljenje ekološki svesnog delovanja“ na mesečnom nivou potrebno je kreirati sledeće vizuelne sadržaje za objave na društvenim mrežama facebook i instagram: minimum 2 video klipa, minimum jednu animaciju, minimum 3 animirana citata na temu projekta i minimum 8 fotografija sa primerenom porukom u skladu sa zahtevima naručilaca usluge.

 

Ponuda treba da sadrži sledeće:

Ukupnu cenu sa PDV-om za tražene usluge. 

Napomena: odabrani ponuđač je dužan da uz dostavljenu fakturu na mesečnom nivou dostavlja i specifikaciju.

MODEL UGOVORA – Predlog modela ugovora 

lon