Od IBA područja ka Naturi 2000

Projekat: „Od IBA područja ka Naturi 2000”

2011. smo sarađivali sa organizacijama Mladi istraživači Srbije, „Sunce“ iz Splita, „Green home“ iz Podgorice i WWF na projektu „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta u regionu Zapadnog Balkana – podrška organizacijama i razvoj partnerstva kroz projekte”, koji je podržala Evropska komisija.

U okviru ovog šireg projekta, mi smo realizovali naš manji projekat, pod nazivom „Od IBA područja ka Naturi 2000”. Sadržaj projekta: Stanje: U Jugo-istočnom Banatu nalaze se dva značajna i teritorijom obimna IBA područja: „Deliblatska peščara“ i „Vršačke planine“, kojae zajedno sa „Karpatima“ na istoku čine važan koridor za ptice. Međutim, o njima se veoma malo zna u javnosti, pa s toga i izostaje prava promena odnosa odgovarajućih institucija i građanstva prema tim područjima.

Dakako, IBA prostori će , po svemu sudeći, predstavljati osnove za formiranje područja NATURA 2000 i zbog toga je jako bitno očuvati ih i dati im odgovarajuću važnost u javnosti, što do sad nije bio slučaj. Znanje stanovništva ovog regiona o pojmu NATURA 2000 više je nego skromno, što govori o opštoj nespremnosti za promene koje treba da uslede na polju zaštite staništa i očuvanja biodiverziteta. Tako će se ovaj projekat baviti problemom nedovoljne promovisanosti ovih IBA i potencijalnih NATURA 2000 (uz potrebne korekcije) prostora, ali i nedovoljnom saradnjom ekoloških NVO-a, koji osim zajedničkih konferencija, treninga ili sastanaka retko imaju prilike da komuniciraju. Pogotovo kroz neformalno druženje članova, što bi mogla obezbediti manifestacija posvećena NATURI 2000 i njima.

Cilj: Aktuelizovanje značaja IBA i NATURA 2000 područja, kao i energetske efikasnosti u javnosti, kao i među stručnjacima i razvijanje koherentnosti ekoloških NVO-a.

* Promovisanje IBA područja Jugo-istočnog Banata,

* Pripremne aktivnosti za iniciranje područja NATURA 2000 u Jugo-istočnom Banatu,

* Organizovanje manifestacije „NATURA 2000“ kojom bi se animirala javnost za ova pitanja, a u kojoj bi učestvovali predstavnici članica mreže ekoloških organizacija NATURA 2000. Aktivnosti:

* Izrada plakata i letaka sa mapom IBA područja Jugo-istočnog Banata, * Izrada i postavljanje informativnih tabli na ulazima u IBA područja,

* Organizovanje i rad Eko tima koji će sprovoditi pripremne aktivnosti za iniciranje područja NATURA 2000 u Jugo-istočnom Banatu, na osnovu obilazaka staništa dva puta mesečno,

* Organizovanje manifestacije „NATURA 2000“, koja bi uz pomoć predstavnika članica mreže ekoloških organizacija NATURA 2000, edukativno-zabavnim programom približili javnosti značenje naših nastojanja (ovo bi mogla da bude i centralna manifestacija NATURA 2000, ukoliko ste saglasni)

* Održavanje konferencija za štampu i izdavanje saopštenja za javnost, * Realizacija filma o toku projekta i manifestaciji.