Izaberite stranicu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST EKOLOŠKOG UDRUŽENJA AVALON

 

Jedna od najznačajnijih odluka Skupštine Ekološkog udruženja Avalon, koja je nedavno održana, bila je da će ono organizovati manifestaciju „5o godina Vudstoka“. Ova manifestacija će biti održana u Vršcu avgusta ove godine, kada se i navršava tačno pedeset godina od ovog velikog hipi festivala. U planu je da mnifestacija ima nekoliko segmenata: hipi defile, mini sajam, ciklus filmova i, svakako, koncert.

Avalon je prepoznao više bitnih razloga za donošenje ovakve odluke. Hipi kultura, koja svoj vrhunac dostiže upravo Vudstokom, umnogome je doprinela formiranju ekološkog pokreta. Visoko vrednujući ideju solidarnosti i ljubavi među bićima dala mu je duhovno-humnistički okvir iz kojeg i dan danas crpimo snage za borbu koju vodimo protiv uništavanja prirode.

Jednaku, ako ne i veću važnost ima kulturološki značaj hipi pokreta. Njegova vrednosna opredeljenja usmerena prema doživljajima umetničkih sadržaja i transcendentalnom više su nam potrebna nego ikad, budući da živimo u vremenu materijalističke skučenosti i novih modaliteta ogrubljenja. Zagovornici racionalnosti su nas svojom pseudo ozbiljnošću doveli do krajnjeg disbalansa, izvitoperene egomanije i slepila za duhovno, čime se sama naša civilizacija dovodi u pitanje.

Preko nam je potrebno preispitivnje vladajućeg vrednosnog sistema, kao i razmatranje alternativa među kojima hipi kultura ima posebno mesto. Njeni sadržaji nude pozitivniji odnos prema planeti i tome primerene socijalno-ekološke principe koegzistencije čoveka i prirode.

 

U Vršcu, 28.03.2019.

Ekološko udruženje Avalon

Budimir Babić